Автоматика Делис ЕООД се ангажира да поддържа този уебсайт актуален и точен. Ако въпреки това се сблъскате с нещо, което е неправилно или остаряло, ще Ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. След това ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете отговора си по имейл на: office@delice.bg.

Ние не носим отговорност за загуби в резултат на неточности или непълноти, нито за загуби, произтичащи от проблеми, причинени от или присъщи на разпространението на информация чрез интернет, като прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, ние се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпена в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от или от името на Автоматика Делис ЕООД чрез този уебсайт, Автоматика Делис ЕООД не поема отговорност.

Автоматика Делис ЕООД полага всички разумни усилия за защита на своите системи срещу всякаква форма на незаконна употреба. Автоматика Делис ЕООД ще прилага подходящи технически и организационни мерки за тази цел, като отчита, наред с други неща, състоянието на техниката. Въпреки това, той не носи отговорност за каквато и да е загуба, пряка и / или непряка, претърпена от потребител на уебсайта, която възниква в резултат на незаконното използване на неговите системи от трета страна.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този уебсайт са предоставени на трети страни, които са поставили съдържанието сами или от които Автоматика Делис ЕООД е получила потребителски лиценз.

Копирането, разпространението и всякакво друго използване на тези материали е разрешено без писменото разрешение на Автоматика Делис ЕООД.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.


 

Автоматика Делис ЕООД се ангажира да поддържа този уебсайт в крак с актуалните и точни. Ако все пак срещнете нещо, което е неправилно или не е на разположение, бихме били благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. Тогава ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете вашия отговор по електронна поща на: gb.eciled@eciffo.

Ние не носим отговорност за загуба в резултат на неточности или непълнота, нито за загуба, произтичаща от проблеми, причинени или присъщи на разпространяването на информация чрез интернет, като например прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпени в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от Автоматика Делис ЕООД или от името на този сайт, Автоматика Делис ЕООД не поема никаква отговорност.

Автоматика Делис ЕООД полага всички разумни усилия за защита на своите системи от всякакъв вид незаконно използване. Автоматика Делис ЕООД прилага подходящи технически и организационни мерки за тази цел, като взема предвид, наред с другото, състоянието на техниката. Въпреки това, той не носи отговорност за каквато и да е загуба, пряка и/или косвена, претърпени от потребител на уебсайта, която възниква в резултат на незаконното използване на неговите системи от трета страна.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този сайт са предоставени на трети лица, които сами са поставили съдържанието или от които Автоматика Делис ЕООД е получил лиценз за ползване.

Копирането, разпространението и всяка друга употреба на тези материали е разрешено без писменото разрешение на Автоматика Делис ЕООД.

Ако имате въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Automation