Автоматика Делис ЕООД се ангажира да поддържа този уебсайт в крак с актуалните и точни. Ако все пак срещнете нещо, което е неправилно или не е на разположение, бихме били благодарни, ако ни уведомите. Моля, посочете къде на уебсайта четете информацията. Тогава ще разгледаме това възможно най-скоро. Моля, изпратете вашия отговор по електронна поща на: office@delice.bg.

Ние не носим отговорност за загуба в резултат на неточности или непълнота, нито за загуба, произтичаща от проблеми, причинени или присъщи на разпространяването на информация чрез интернет, като например прекъсвания или прекъсвания. Когато използваме уеб формуляри, се стремим да ограничим броя на задължителните полета до минимум. За всяка загуба, претърпени в резултат на използването на данни, съвети или идеи, предоставени от Автоматика Делис ЕООД или от името на този сайт, Автоматика Делис ЕООД не поема никаква отговорност.

Автоматика Делис ЕООД полага всички разумни усилия за защита на своите системи от всякакъв вид незаконно използване. Автоматика Делис ЕООД прилага подходящи технически и организационни мерки за тази цел, като взема предвид, наред с другото, състоянието на техниката. Въпреки това, той не носи отговорност за каквато и да е загуба, пряка и/или косвена, претърпени от потребител на уебсайта, която възниква в резултат на незаконното използване на неговите системи от трета страна.

Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на този сайт са предоставени на трети лица, които сами са поставили съдържанието или от които Автоматика Делис ЕООД е получил лиценз за ползване.

Копирането, разпространението и всяка друга употреба на тези материали е разрешено без писменото разрешение на Автоматика Делис ЕООД.

Ако имате въпроси или проблеми с достъпността на уебсайта, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Automation