Настоящата декларация за поверителност е актуализирана последно на 21 януари 2021 г. и се отнася за граждани на Европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност ние обясняваме какво правим с данните, които получаваме за вас чрез https://delice.bg. Препоръчваме ви внимателно да прочетете това изявление. При нашата обработка ние спазваме изискванията на законодателството за поверителност. Това означава, наред с други неща, че:

 1. ние ясно заявяваме целите, за които обработваме лични данни. Правим това посредством тази декларация за поверителност;
 2. ние се стремим да ограничим нашето събиране на лични данни само до личните данни, необходими за законни цели;
 3. първо искаме вашето изрично съгласие за обработка на личните ви данни в случаите, в които се изисква вашето съгласие;
 4. предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни и също изискваме това от страни, които обработват лични данни от наше име;
 5. ние уважаваме правото ви на достъп до личните ви данни или да ги коригираме или изтрием по ваше искане.


Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме за вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и период на съхранение


1.1 Използваме вашите данни за следната цел:

Контакт – чрез телефон, поща, имейл и / или уеб формуляри

За целта използваме следните данни:

Име, адрес и град
Имейл адрес
Телефонен номер


Основата, на която можем да обработваме тези данни, е:

Получено съгласие

Период на задържане

Ние съхраняваме тези данни при прекратяване на услугата за следващия брой месеци: 24

2. Споделяне с други страни


Ние не споделяме вашите данни с трети страни.

Сключихме споразумение за обработка на данни с Google.

Google не може да използва данните за други услуги на Google.

Включването на пълни IP адреси е блокирано от нас.

3. Сигурност


Ние се ангажираме със сигурността на личните данни. Вземаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата и неразрешения достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност редовно се преглеждат.

4. Уебсайтове на трети страни


Тази декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват Вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да използвате тези уебсайтове.

5. Изменения на настоящата декларация за поверителност


Запазваме си правото да правим изменения в настоящата декларация за поверителност. Препоръчително е да се консултирате редовно с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това ние ще Ви информираме активно, когато това е възможно.

6. Достъп и промяна на вашите данни


Ако имате някакви въпроси или искате да знаете кои лични данни имаме за вас, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Вие имате следните права:

– Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко дълго ще бъдат запазени.
– Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.
– Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
– Ако ни дадете съгласието си да обработваме вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да изтриете личните си данни.
– Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да поискате всички ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
– Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Ние се съобразяваме с това, освен ако няма основателни основания за обработка.

Моля, уверете се, че винаги ясно посочвате кой сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме никакви данни на грешния човек.

7. Подаване на жалба


Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (жалба относно) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните.

8. Данни за контакт


Автоматика Делис ЕООД
Златен Клас 20, Стара Загора
България
Уебсайт: https://delice.bg
Имейл: office@delice.bg
Телефонен номер: +35942636061

 


 

 

Тази декларация за поверителност е актуализирана за последен февруари 6, 2022 и се отнася за гражданите на Европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност обясняваме какво правим с данните, които получаваме за Вас чрез https://delice.bg. Препоръчваме ви внимателно да прочетете това изявление. При обработката си ние спазваме изискванията на законодателството за поверителност. Това означава, наред с другото, че:

 • ние ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Ние правим това чрез настоящата декларация за поверителност;
 • стремим се да ограничим събирането на лични данни само до личните данни, изисквани за законни цели;
 • първо, изискваме Вашето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни в случаи, изискващи Вашето съгласие;
 • ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и да изискаме това от страни, които обработват лични данни от наше име;
 • ние уважаваме правото Ви на достъп до вашите лични данни или да ги коригираме или изтрием, по Ваше искане.

Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме от вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand)

2. Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашата Кокрине

Ние сме сключили споразумение за обработка на данни с Google.

Google не може да използва данните за други услуги на Google.

Включването на пълни IP адреси е блокирано от нас.

3. Сигурност

Ние сме ангажирани със сигурността на личните данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата с и неоторизиран достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно.

4. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват Вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да използвате тези уебсайтове.

5. Изменения на настоящата декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да правим изменения в настоящата декларация за поверителност. Препоръчва се редовно да се консултирате с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това, ние активно ще Ви информираме, когато е възможно.

6. Достъп и промяна на вашите данни

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви лични данни имаме за Вас, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

 • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.
 • Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.
 • Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
 • Ако ни дадете съгласието си за обработване на Вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да заличите личните си данни.
 • Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да поискате всички Ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на вашите данни. Ние се придържаме към това, освен ако не са налице основателни причини за обработване.

Моля, винаги посочете ясно кои сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме данни на грешния човек.

7. Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (оплакване за) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните.

8. Данни за контакт

Автоматика Делис ЕООД
Златен Клас 20, Стара Загора
България
Уебсайт: https://delice.bg
Email: gb.eciled@eciffo
Телефонен номер: +35942636061

Automation